Phân loại sao Phân loại quang phổ Morgan-Keenan, Bổ sung các dạng quang phổ, Phân loại quang phổ Yerkes, Các nguồn khác Wikipedia, bách khoa toàn thư mở
© Copyright 2022 by wikipedian.net. frontpage hit counter
ar | id | ms | cs | de | en | es | eu | fa | fr | ko | it | hu | nl | ja | pt | ro | ru | sr | tr | uk | zh